skip to Main Content

Markus Lund Andersen

Analyst
markus.lund.andersen@menon.no
+47 414 08 841

Markus Lund Andersen har mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo (UiO), med bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra samme universitet. Markus skrev masteroppgaven sin for forskningsavdelingen til SSB som en del av forskningsprosjektet LandValUse. Oppgaven benyttet store mengder data for å empirisk estimere priseffekten av vindkraftverk på nærliggende boliger i Norge.

Markus har i tillegg erfaring med informasjonsinnhenting og analyse av boligmarkedet fra sin tidligere stilling som prosjektassistent hos Samfunnsøkonomisk Analyse. Markus startet i Menon Economics i august 2023.

 

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo