skip to Main Content

John Oskar Holmen Skjeldrum

Analyst
john.oskar.skjeldrum@menon.no
+47 478 19 593

John Oskar har en bachelorgrad innenfor økonomi og informasjonsteknologi og en mastergrad innen Business Administration and Data Science fra Copenhagen Business School. Bachelorgraden har gitt han bred forståelse for bedrifters muligheter og utfordringer innen IT, med hensyn til virksomhetens forretningsmessige og organisatoriske forhold. Mastergraden har gitt han sterke analytiske ferdigheter med en forståelse av relevante forretningsdatakontekster.

I sin masteroppgave testet og videreutviklet han en ny norsk språkmodell. I oppgaven testet han modellens språkkapasiteter opp mot allerede eksisterende modeller, samt videreutviklet modellen til en instruksjonsfølgende språkmodell. Avsluttende ble den videreutviklede modellens kapasitet testet i forskjellige potensielle arbeidsoppgaver. Forskningen på emne ga han omfattende kunnskaper innenfor språkbehandling, maskinlæring og de potensiale bruksområder for bedrifter.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo