skip to Main Content

Matilde Frankmo

Analyst
matilde.frankmo@menon.no
+47 941 58 803

Matilde fullførte sin mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo mai 2023. I masteroppgaven gjennomførte hun en økonometrisk analyse av norske husholdningers daglige spotpriselastisitet i kraftmarkedet. Matilde har også erfaring med kraftsektoren fra Finansdepartementet, hvor hun skrev og presenterte en analyse av forutsetninger for skatteoverveltning av elavgiften.

Matilde har i tillegg jobbet deltid i Norges Bank under mastergraden. Her har hun blant annet jobbet med databehandling og oppsett av modeller for å anslå ulike etterspørselskomponenter.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo