skip to Main Content

Embla Skurtveit

Analyst
embla.skurtveit@menon.no
+47 971 38 081

Embla Skurtveit har bachelorgrad i politisk økonomi og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. I bacheloroppgaven hennes studerte Embla innvirkningen av norsk petroleumsvirksomhet på norsk økonomi, og i forbindelse med masteroppgaven gjennomførte hun en eventstudie av mulige helseeffekter av nedleggelsen av kullkraftverk i England. Ved siden av studiene har Embla også arbeidet som undervisningsassistent ved Universitetet i Bergen, samt arbeidet som førstekonsulent i økonomienheten i Statsforvalteren i Rogaland. Embla er ansatt i Menon siden august 2022.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo