skip to Main Content

Kaja Haug

Analyst
kaja.haug@menon.no
+47 404 66 215

Kaja er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, med utvekslingsopphold ved University of Queensland, Australia, som del av graden. Kaja har vært ansatt i Menon siden 2022, hvor hun arbeider med en rekke ulike områder og problemstillinger. Hun har et spesielt fokus på maritim næring og er sentral i gjennomføring av flere næringsanalyser Menon gjennomfører for den maritime sektoren. Kaja har også jobbet med problemstillinger knyttet til fornybar energi, samferdsel, samt klima og miljø.

Kaja har omfattende erfaring med innhenting, analyse og formidling av både kvalitativ og kvantitativ data fra ulike datakilder.

Tidligere har Kaja arbeidet som undervisningsassistent ved UiB og som praktikant i skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet, hvor hun bidro i arbeidet med en modell for å beregne utslippsvirkninger av avgiftsendringer.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo