skip to Main Content

Kaja Haug

Analyst
kaja.haug@menon.no
+47 404 66 215

Kaja Haug er nyutdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. I masteroppgaven skrev hun om konkurransemessige effekter som følge av fusjoner med og oppkjøp av potensielle konkurrenter og mottok BECCLE-stipend. Kaja har arbeidserfaring som undervisningsassistent ved UiB og som praktikant i skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet. I Finansdepartementet bidro hun i arbeidet med en modell for å beregne utslippsvirkninger av avgiftsendringer.

Kaja startet som Analyst i Menon i august 2022.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo