skip to Main Content

Ida Ljøgodt von Hanno

Analyst
ida.ljogodt@menon.no
+47 974 24 401

Ida Ljøgodt von Hanno er nyutdannet samfunnsøkonom fra NTNU. Masteroppgaven var et samarbeid med NINA hvor hun gjennomførte en ex-post kost-nytteanalyse av et naturrestaureringsprosjekt (Hjerkinn PRO) av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Dette har gitt henne innsikt i økonomisk verdsetting av natur. Ida startet som analytiker august 2022.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo