skip to Main Content

Caroline Andrea Vinter

Senior Analyst
caroline.vinter@menon.no
+47 959 19 667

Caroline Andrea Vinter  har mastergrad i helseøkonomi med spesialisering i økonomisk evaluering fra Universitetet i Oslo. I masteroppgaven utviklet hun en diskret hendelsessimuleringsmodell der hun undersøkte om pasienter med kolorektale levermetastaser burde bli kvalifiserte for levertransplantasjon. I tillegg har Caroline en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Caroline startet som analytiker i Menon i august 2021.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo