skip to Main Content

Verdien av veien

Verdien av veien

På oppdrag for Statens vegvesen og i forbindelse med vegdirektørens årskonferanse har Menon vurdert verdien av det offentlige veinettet i Norge i 2022. Vi anslår omfanget av bruken av veien og knytter verdier til dette. Verdien av veien i 2022 er minst det transportbrukerne betaler for å bruke den, anslått til 240 mrd. kroner i 2022. I tillegg anslår vi at bruken av veien i 2022 har et verdsatt overskudd for transportbrukerne på 900 mrd. kroner. Samlet anslag på verdien av veien i 2022 er dermed 1 100 mrd. kroner. Av verdiene for næringsliv og offentlig sektor som kan uttrykkes i kroner, anslår vi at verdien av å frakte varer på norske veier utgjør om lag 580 mrd. kroner, mens verdien av arbeids- og tjenestereisene er anslagsvis 220 mrd. kroner. Verdien av fritidsreiser og hverdagslogistikk på veien anslår vi til omtrent 330 mrd. kroner. I tillegg bidrar veien til framkommelighet for nødetater og andre beredskapstjenester, samt andre verdier som ikke lar seg kvantifisere i kroner.

Språk: Norwegian
År: 2022
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Lotte Leming Rognsås, Heidi Ulstein, Erlend Ratikainen Lund, Peter Aalen, Øyvind Vennerød, Magnus Gulbrandsen, Kristoffer Midttømme

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo