skip to Main Content

Sluttevaluering av Betongklyngen CIC

Sluttevaluering av Betongklyngen CIC

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført en sluttevaluering av Betongklyngen CIC. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringene Menon Economics gjennomfører av klynger i Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge i perioden 2020 til 2024.

Språk: Norwegian
År: 2022
Forfatter: Maria Køber Guldvik, Tonje Glenne Arnesen, Sigrid Hernes, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo