skip to Main Content

Tilpasset konseptvalgutredning – Ocean Space Centre

Tilpasset konseptvalgutredning  – Ocean Space Centre

Menon Economics har i samarbeid med DNV GL på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet rapporten «Tilpasset konseptvalgutredning (KVU) Ocean Space Centre».

Utredningen vurderer alternative tiltak for videreutvikling av laboratorier og andre verktøy ved Marinteknisk senter (MTS) i Trondheim.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Caroline Wang Gierloff, Leo A. Grünfeld, Heidi Ulstein, Janne Hougen, Sophie Davidsson

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo