skip to Main Content

Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmåling i Norge

Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmåling i Norge

Menon har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike måter å organisere eiendomsoppmåling på. I dag har kommunene enerett på å gjennomføre tjenesten og problemstillingen er om tjenesten er så desentralisert at gjennomføringen blir lite effektiv sammenlignet med alternative organiseringsformer. De ulike alternativene innebærer tap av, og realisering av nye, synergier. Dette kan gi seg utslag i kostnadsbesparelser eller kvalitetsforskjeller. Basert på en totalvurdering, konkluderer vår analyse med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å organisere eiendomsoppmåling i Norge som en profesjonsregulert tjenesteytende næring, med matrikkelføring samlet hos Kartverket.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Lars Stemland Eide, Magnus Gulbrandsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo