skip to Main Content

Ny rapport om offentlige anskaffelser

Hvordan kan staten og kommunene bidra til innovasjon og grønne løsninger når de kjøper varer og tjenester? På oppdrag av NFD og KLD har Menon sett på hvordan offentlige virkemidler, herunder bl.a. finansielle ordninger, infrastruktur, organisering og budsjettmekanismer, kan bidra til å risikoavlaste/frembringe sterkere insentiver for innovative offentlige anskaffelser (IOA). Rapporten er nærmere omtalt her.

Rapporten kan også lastes ned fra vår publikasjonsside. Ved spørsmål om rapporten, kontakt partner Erland Skogli.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo