skip to Main Content

Metodeutvikling – ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser

Nytt Concept-temahefte skrevet av Menon Economics gir en forenklet fremstilling av Menons metode for håndtering av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse.

I 2020 utviklet Menon Economics på oppdrag fra Concept-programmet en ny og forbedret fremgangsmåte for håndteringen av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse. Bakgrunnen for dette arbeidet er en Concept-rapport fra 2014, som viste vesentlige svakheter i håndteringen av slike virkninger i KVU/KS1-prosjekter. For å bedre praksisen på denne ofte svært sentrale delen av de samfunnsøkonomiske analysene, utviklet Menon en enkel og stegvis framgangsmåte. Metoden forbedret både identifikasjon, analyse og presentasjon av ikke-prissatte virkninger, med hovedvekt på de to første delene.

Rapporten ble svært godt mottatt, og arbeidet har blitt videreført i metodeutviklingsprosjekter for blant annet Statsbygg, Jernbanedirektoratet og Nye Veier.

Her kan du laste ned Temaheftet, og her finner du Rapporten.

Har du spørsmål til temaheftet eller rapporten, ta kontakt med partner Heidi Ulstein eller senioranalytiker Elise Grieg

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo