skip to Main Content

Menon har utviklet en metode for å måle etterlevelsen av brannkrav

Vårt oppdrag har vært å utvikle en metodikk for å få et representativt bilde av etterlevelsen av brannsikringskravene i byggteknisk forskrift (TEK10 og TEK 17). Vi anbefaler at etterlevelsen undersøkes ved hjelp av digitaliserte tilstandsrapporter og datainnsamling fra kommunene. De digitaliserte tilstandsrapportene er en stor og representativ kilde, men bør suppleres med data fra kommunene fordi de ikke gir et fullstendig bilde. For å gi en representativ, kostnadseffektiv og målrettet måling av etterlevelse bør data fra kommunene:

  • Bygge på et utvalg av bygninger som er valgt ut tilfeldig, for å sikre representativitet.
  • Gjennomføres som en del av kommunalt tilsyn, for å være kostnadseffektivt.
  • Prioritere sjekkpunkter som ved avvik har høyest brannrisiko, for å være relevant.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo