KVU Satelitt 2

KVU for elektronisk kommunikasjon i nordområdene

Menon har i samarbeid med DNV GL og Nexia Management Consulting gjennomført en konseptvalgsutredning for elektronisk kommunikasjon i nordområdene på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet. Utredningen vurderer flere konsepter for å løse kommunikasjonsutfordringene i nordområdene. Den ser på alt fra landbaserte løsninger med sendere utplassert langs kysten og på oljeplattformer, og satellitter som dekker norske havområder deler av døgnet, til kontinuerlig dekning av hele det arktiske området. Rapporten anbefaler å gå videre med alternativet som dekker hele det arktiske området. Denne løsningen vil gi bredbåndskommunikasjon i hele Arktis, og ikke bare i de norske eller europeiske områdene. Det er dyrere enn de andre alternativene, men tilfredsstiller både norske og utenlandske aktørers behov. Samtidig gir dette alternativet også større kommersielle muligheter og er samlet sett det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet.

Du kan lese Regjeringens omtale av rapporten, eller du kan laste ned rapporten her.

 

For nærmere informasjon om analysene ta kontakt med partner Magnus Utne Gulbrandsen.