skip to Main Content

Indikator for transportsektorens påvirkning på naturmangfold

Samferdselsdepartementet (SD) ønsker å bruke følgende indikator til NTP 2022-2033: «Netto antall dekar inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi.» Dette er første gang det inkluderes en indikator for påvirkning på naturmangfold i NTP.

I  dette notatet presenteres resultater av beregnet påvirket areal av Nye Veiers strekninger i NTP 2022-2033 i tråd med forslaget til indikator.

Indikatoren bygger blant annet på forslag og vurderinger i et notat utarbeidet av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi i nært samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av representanter for transportetatene august-september 2020.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontaktperson i Menon er Kristin Magnussen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo