skip to Main Content

Destinasjonsanalyser for NHO Reiseliv

I 2019 og 2020 har Menon Economics, på oppdrag for NHO Reiseliv, utarbeidet 10 destinasjonsanalyser hvor vi ser nærmere på reiselivets verdi og betydning i Norges største byer og reiselivsdestinasjoner.

Rapportene kartlegger og analyserer tilreisende sitt forbruk, lokalmarkedets betydning og reiselivets produksjon på hver destinasjon. I tillegg beregner vi reiselivets betydning for lokal verdiskaping og sysselsetting.

Vi har også laget en oppsummerende rapport som redegjør nærmere for metoder og kilder som er benyttet samt at det gjøres noen komparative sammenligner mellom flere av destinasjonene.

Rapportene for hver destinasjon kan lastes ned her: Bergen, Hallingdal, Lofoten og Vesterålen, Oslo, Stavanger, Sørlandskysten, Tromsø, Trondheim, Trysil, Ålesund.

Oppsummeringsrapporten finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Erik W. Jakobsen.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo