Hav Og Blå

Prosjektet “Sameksistens i havet og bærekraftig blå utvikling” kartlegger status for sameksistens blant havnæringene, presenterer realistiske framtidsscenarier, og gir råd om hvordan bedre sameksistens og synergier kan oppnås. Gjennom prosjektet vurderes også hvordan en felles forståelse av bærekraftsbegrepet kan støtte opp om vellykket sameksistens. Prosjektet leveres i tre rapporter, og den første rapporten er nå lansert. Denne rapporten gir status for sameksistens mellom havnæringene.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Senter for hav og Arktis, og det er utført i  samarbeid mellom Menon Economics og SINTEF Ocean.

Omtale og en lenke til rapporten finner du her.

Kontaktperson i Menon er Caroline Wang Gierløff.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo