skip to Main Content

Verdien av kliniske studier i Norge – hovedfunn

På oppdrag av Legemiddelindustrien (LMI) har Menon gjort en analyse av verdien av at det gjennomføres industrifinansierte kliniske studier ved norske behandlingsinstitusjoner. Rapporten avdekker betydelige verdier som følge av dette gjennom fem hovedkanaler:

• Økt behandlingskvalitet
• Økt kapasitet i helsevesenet
• Mer forskning
• Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping
• Besparelser for det offentlige.

Klikk her for en nærmere beskrivelse av rapportens hovedkonklusjoner. Rapporten vil lanseres i sin helhet på Menon og LMI sine hjemmesider i løpet av kort tid.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo