2020 65 2

Utvikling av ny bydel i Bodø: Ny by – ny flyplass

På oppdrag for Bodø kommune har Menon gjennomført en verdiskapingsstudie. Målet har vært å fremskaffe et faktabasert kunnskapsgrunnlag om Bodø kommune og næringslivet i Bodø som beskriver potensialet for vekst, verdiskaping og utvikling i Bodø. Analysene har resultert i anbefalinger om hvordan en kan utvikle næringslivet i Bodø frem mot 2050 og i tråd med målsetningene for «Ny by – ny flyplass». Oppdraget er initiert på bakgrunn av ny bydel, men har et bredere perspektiv og favner også næringsutvikling i Bodø kommune og hele Saltenregionen. Arbeidet skal benyttes inn i utviklingen av en ny strategi for næringsutvikling.

Oppdraget har en helhetlig tilnærming til næringsutvikling og vi har derfor fokusert på å utforme et operasjonelt rammeverk og en tilnærming til å vurdere attraktiviteten til ulike næringer, både i dag og fremover i tid. Vi ser hovedsakelig på mulighetene for å utvikle privat næringsliv og private arbeidsplasser. Rapporten du nå holder i hendene er et selvstendig arbeid som kan brukes i den videre prosessen med å utvikle ny bydel. Vi har utviklet et rammeverk med et indikatorsett som kan brukes til å vurdere attraktiviteten til næringer gitt et sett med mål for den nye bydelen. På bakgrunn av våre analyser gir vi også noen anbefalinger for hvordan Bodø kommune bør tilnærme seg næringsutviklingen i den nye bydelen og hvilke strategisk viktige grep som må gjennomføres for å styrke kommunenes attraktivitet – sett fra vårt ståsted.

Her kan du lese hele rapporten.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo