skip to Main Content

Sysselsettingseffekter fra norsk batteriproduksjon

Utviklingen og produksjonen av batterier vil trolig spille en nøkkelrolle i Europas dekarbonisering. Gjennom kutt av fossilbrensler i nøkkelsektorer som transport- og kraftsektoren vil batterier være en viktig bidragsyter til å nå Paris-målene. Gjennom de seneste årene har flere norske aktører meldt seg med ambisiøse planer om etablering av battericelleproduksjon i Norge.

For å forberede seg best mulig på den kommende batterirevolusjonen, er beslutningstakere i både privat og offentlig sektor avhengig av kvalitetsdata. Selv om estimater for størrelsen på det fremtidige batterimarkedet alltid vil være beheftet med betydelig usikkerhet, opplever vi at det foreløpig er få troverdige estimater tilgjengelig. Anslagene for totalmarkedet, og mulige sysselsettingseffekter, ser ut til å være dominert av såkalte «guesstimates».

Som en konsekvens har Menon Economics gjennomført en analyse av mulige sysselsettings- og ringvirkningseffekter av en norsk batteriverdikjede. Basert på analyser av alle planlagte europeiske gigafabrikker estimerer vi at det i 2030 vil jobbe rundt 8 100 ansatte i battericelleproduksjon i Norge.  Inkluderer vi ringvirkninger finner vi at battericelleproduksjonen kan legge grunnlag for 16 000 arbeidsplasser i 2030 i tillegg til de 8 100 som vil være ansatte i næringen. De samlede sysselsettingseffekter blir dermed over 24 000.

 Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo