skip to Main Content

Ståle Navrud

Associated Partner

stale@menon.no
+47 920 12 434
Ståle Navrud er professor i miljø- og ressursøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han er Dr. Scient i miljø- og ressursøkonomi fra NMBU, og har en mastergrad i naturforvaltning og ressursøkonomi fra samme sted. Han har vært gjesteforsker og Fulbright Scholar ved University of California (UC)-Berkeley, UC-San Diego, og University of New Mexico. Han har lang forsknings- og utredningserfaring innen samfunnsøkonomiske analyser for nasjonale og internasjonale forsknings – og forvaltningsorganer; med spesiell vekt på økonomisk verdsetting av vann- og luftforurensning, forurenset jord og fjordsedimenter, friluftsliv, biodiversitet, økosystemtjenester (marine, terrestriske og akvatiske), kulturarv, landskapsestetikk, folkehelse, og miljø- og helseeffekter av energi og transport. Han har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler og bokkapitler, og vært medredaktør for tre bøker “Pricing the European Environment” (Scandinavian University Press/Oxford University Press) , “Valuing Cultural Heritage” (Edward Elgar Publishing) og “Environmental Value transfer” (Springer Publishing). Han var Review Editor for “Economics of Climate Adaptation” i den siste hovedrapporten til FNs Klimapanel (IPCC), og er for tiden Expert Reviewer for FNs Naturpanel (IPBES – Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) og FNs “Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects”, samt medlem av nasjonal og internasjonal arbeidsgrupper for nye ISO14000-standarder innen bedrifters miljøledelse og -rapportering; bl.a. ISO 14008 “Monetary valuation of environmental impacts”.

Ståle er tilknyttet Menon senter for miljø- og ressursøkonomi i en bi-stilling.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo