skip to Main Content

Petter Krogh Nilsen

Senior Economist
petter.krogh.nilsen@menon.no
+47 924 28 639

Petter Krogh Nilsen er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Bergen, men har i tillegg emner fra Norges Handelshøyskole, Høgskulen på Vestlandet, Barcelona School of Economics og juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er spesialisert innen konkurranseøkonomi, mikroøkonomi og samfunnsøkonomisk analyse.

Petter er Senior Economist i Menon og jobber hovedsakelig med prosjekter innen konkurranseøkonomi, EU-rett, erstatningssøksmål, markedsanalyser, evalueringer samt generell samfunnsøkonomisk analyse. Han har bred erfaring med både empiriske og teoretiske utredninger i klassiske konkurransesaker, men også utredninger av konkurranseforhold, prisingsstrategi og sentrale forhold i ulike verdikjeder.

Petter har tidligere arbeidserfaring fra Konkurransetilsynet, UiB og et 6 måneders secondment hos Advokatfirmaet Thommesen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo