skip to Main Content

Stine Victoria Stakkestad

Senior Economist
stine.victoria.stakkestad@menon.no
+47 407 66 259

Stine Victoria Stakkestad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med forskningsrettet løp og spesialisering innen samfunnsøkonomi. Som del av graden hadde hun utvekslingsopphold ved Sciences Po i Paris og Monash University i Melbourne.

I Menon Economics arbeider Stine Victoria med en rekke temaer innen både samfunnsøkonomi og næringsøkonomi. Hovedfokuset hennes er på samfunnsøkonomiske analyser, inkludert utredninger og oppfølging gjennom nyttestyring og gevinstrealisering. Hun har inngående kjennskap til metode- og rammeverket for Statens prosjektmodell, og har gjennomført flere omfattende konseptvalgutredninger (KVU) og utarbeidet flere styringsdokumenter (SSD) på tvers av ulike sektorer. I tillegg har hun bidratt til kvalitetssikring (KS1) som del av Menons rammeavtale for Finansdepartementet.

Stine Victoria har også flere års erfaring fra Capgemini Invent som seniorkonsulent, hvor hun primært arbeidet med digital transformasjon hos både offentlige og private aktører. Hun har fungert som prosessleder og prosjektmedarbeider i flere komplekse og tverrsektorielle digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo