skip to Main Content

Stine Victoria Stakkestad

Senior Analyst
stine.victoria.stakkestad@menon.no
+47 407 66 259

Stine Victoria Stakkestad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Som del av graden hadde hun utvekslingsopphold ved Sciences Po i Paris og Monash University i Melbourne. I sin masteroppgave analyserer Stine Victoria effekten av teknologibruk i utdanning.

Stine Victoria har siden 2018 vært ledelseskonsulent hos Capgemini Invent og har betydelig erfaring med digitaliseringsprosjekter i både offentlig og privat sektor. Hun har vært engasjert som prosessleder og prosjektmedarbeider i flere omfattende og komplekse prosjekter innen digital transformasjon hos flere store aktører i offentlig sektor. Arbeidet hennes har ofte vært rettet mot hvordan hjelpe bedrifter å benytte data til å ta bedre og mer innsiktsdrevne beslutninger. Som del av dette har Stine Victoria opparbeidet seg solid kompetanse innen prosjektledelse, analyse og kartleggingsarbeid, samt strategi- og prosessoppfølging. Videre har hun gjennom disse prosjektene fått god innsikt i utfordringer offentlig sektor står ovenfor, samt forståelse for hvordan fasilitere samarbeid og erfaringsutveksling mellom ulike aktører i offentlig sektor. Hun har også tidligere arbeidserfaring fra blant annet den norske ambassaden i Dublin.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo