skip to Main Content

Glenn Widenhofer

Senior Economist
glenn.widenhofer@menon.no
+47 906 98 856

Glenn er utdannet siviløkonom med forskningsutmerkelser (Research Distinction) fra Norges Handelshøyskole, der han skrev masteroppgave om økte datamengders effekt på inntektsfordelinger med forsikringssektoren som kanal.

I Menon har Glenn jobbet med flere ulike temaer og problemstillinger innen samfunnsøkonomiske analyser og næringsutvikling og har gjennom sin erfaring benyttet en bredde av metoder og rammeverk for å sikre gode beslutningsgrunnlag og strategiske valg. Glenn har tidligere vært konsulent i Deloitte, hvor han har jobbet innen avdelingene for strategisk rådgivning samt antihvitvask og granskning. Erfaringen hans på tvers av disse fagområdene har gitt han en evne til å balansere strategiske vurderinger opp mot regulatoriske hensyn.  Glenn kombinerer den praktiske erfaringen sin som rådgiver med en faglig forankring, og trives godt i skjæringspunktet mellom det analytiske og det kreative. Med fokus på god formidlingsevne og økonomisk forståelse, jobber Glenn for å skape robuste og velfunderte leveranser.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo