skip to Main Content

Glenn Widenhofer

Senior Economist
glenn.widenhofer@menon.no
+47 906 98 856

Glenn er utdannet siviløkonom med forskningsutmerkelser (Research Distinction) fra Norges Handelshøyskole, der han skrev masteroppgave om økte datamengders effekt på inntektsfordelinger med forsikringssektoren som kanal.

I Menon har Glenn jobbet med flere ulike temaer og problemstillinger innen samfunnsøkonomiske analyser og næringsutvikling, herunder grønn omstilling og fornybar industri, maritim næring, samfunnssikkerhet og beredskap samt digitalisering og datadeling. Han benytter en bredde av metoder og rammeverk for å sikre gode beslutningsgrunnlag og har et særskilt fokus på å strukturere og visualisere komplekse problemstillinger og sammenhenger.

Glenn har tidligere vært konsulent i Deloitte, hvor han har jobbet innen avdelingene for strategisk rådgivning samt antihvitvask og granskning. Erfaringen hans på tvers av disse fagområdene har gitt han en evne til å balansere strategiske vurderinger opp mot regulatoriske hensyn.  Glenn kombinerer den praktiske erfaringen sin som rådgiver med en faglig forankring, og trives godt i skjæringspunktet mellom det analytiske og det kreative. Med fokus på god formidlingsevne og økonomisk forståelse, jobber Glenn for å skape robuste og velfunderte leveranser.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo