skip to Main Content

Maria Kvaløy Kirste

Analyst
maria.kvaloy.kirste@menon.no
+47 478 54 718

Maria Kvaløy Kirste har en mastergrad i energi-, klima- og miljøøkonomi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og en bachelorgrad i Innovasjon og Ledelse fra Hauge school of Management, NLA. I masteroppgaven gjorde Maria en casestudie av klimaarbeid i tre norske kommuner, beregnet utslippsframskrivinger og kom med anbefalinger for å nå klimamål sine innen 2030. Maria har i tillegg en bachelor i drama og teater fra NTNU.

I Menon har Maria blant annet har arbeidet med grønn næringsutvikling, klimaomstilling, utslippsberegninger og evaluering av klimapolitiske virkemidler og -tiltak. Hun startet i Menon i august 2022.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo