skip to Main Content

Maria Kvaløy Kirste

Analyst
maria.kvaloy.kirste@menon.no
+47 478 54 718

Maria Kvaløy Kirste er klima- og miljøøkonom fra Handelshøyskolen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Her gikk hun spesialisering innen energi-, klima- og miljøøkonomi.

I Menon arbeider Maria hovedsakelig med spørsmål innen klima, klimaomstilling, miljø og natur, innen offentlig sektor. Hun har erfaring med å beregne klimaeffekt av ulike tiltak i kommuner, næringsliv og fra arealbruksendringer. Gjennom flere prosjekter har klimaomstilling, klimaregnskap og klimastyring i kommuner og fylkeskommuner stått i fokus. Hun har også vært med å utvikle metode for rapportering av finansiert utslipp fra lånefinansierte investeringer hos kommuner og fylkeskommuner i tråd med CSRD og SBTi.

Felles for flere av prosjektene Maria har arbeidet på er den store variasjonen av kvantitativ og kvalitativ datainnhenting og metodetriangulering.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo