skip to Main Content

Maren Rege

Analyst
maren.rege@menon.no
+47 950 69 165

Maren Rege er utdannet samfunnsøkonom ved NTNU. I masteroppgaven undersøkte hun kortsiktige og langsiktige konsekvenser av oljeprisfallet i 2014 på arbeidsledigheten i olje-eksponerte fylker. Maren har arbeidserfaring som læringsassistent ved NTNU, forskningsassistent ved Universitetet i Stavanger og som summer intern i Statsbygg. Hun startet som analytiker i 2023.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo