skip to Main Content

Einar Stoltenberg Wahl

Analyst
einar.stoltenberg.wahl@menon.no
+47 924 80 088

Einar Stoltenberg Wahl er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han avsluttet sine studier med en økonometrisk masteroppgave innen arbeidsmarkedsøkonomi basert på store mengder microdata. I denne oppgaven estimerte han hvordan overgangsraten mellom arbeidsledig og sysselsatt ble påvirket av utvidet arbeidsledighetstrygd. Einar har tidligere arbeidserfaring fra Anthon B Nilsen og Voxtra.

Einar Stoltenberg Wahl startet som analyst i Menon i januar 2023.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo