GGRP

Sjekk ut Gjermund Grimsby sin nylig publiserte artikkel i Research Policy!

Med utgangspunkt i Menons evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger har partner i Menon, Gjermund Grimsby, skrevet en forskningsartikkel om evalueringsmetodikk og betydningen av valg av kontrollgrupper i kvasieksperimentelle studier. Artikkelen inneholder også beskrivelse av kilder til imperfeksjoner i kapitalmarkedet for tidligfasebedrifter, samt en gjennomgang av forskningslitteraturen knyttet til ulike typer offentlige kapitalvirkemidler rettet mot dette segmentet.
Artikkelen kan leses og lastes ned gratis fra denne lenken fram til og med 7. juli 2018.
https://authors.elsevier.com/a/1X3uPB5AS84MQ