skip to Main Content

Samfunnsøkonomiske virkninger av snus

I denne studien ser vi nærmere på helseeffektene av snus, og de samfunnsøkonomiske virkningene dette gir når tobakksforbruket endrer seg over tid.
Analysen baserer seg på eksisterende statistikk og relevante funn fra faglitteraturen innenfor medisin, sosiologi og helseøkonomi. De samfunnsøkonomiske analysene dekker den historiske utviklingen i tobakksbruk de siste 6 årene, og presenterer beregninger av konsekvensene av ulike utviklingsbaner for tobakksbruk i Norge frem mot 2030.

De samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med tobakksbruk i Norge er omfattende, men har falt markant de senere årene som følge av at antallet røykere har gått ned. Antall snusere har derimot økt i samme periode, men analysen viser at de negative effektene av denne økningen er små. De negative helseeffektene fra snusbruk står kun for mellom 0,3 og 3 prosent av de samlede tobbakksrelaterte helseeffektene. Om utviklingen i tobakksvaner fra 2008 til 2014 fortsetter fremover mot 2030, vil det gradvis bli flere snusere og færre røykere i Norge. En slik utvikling vil føre til en betydelig reduksjon i de samlede negative helseeffektene av norsk tobakkskonsum, selv om vi legger til grunn pessimistiske vurderinger av helseeffektene knyttet til snus.

Rapporten kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål om rapporten kan rettes til Magnus Utne Gulbrandsen eller Leo Grünfeld.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo