skip to Main Content

Ringvirkninger av olje- og gassnæringens aktivitet i 2019

Menon Economics har på oppdrag for Norsk olje og gass beregnet nasjonale og regionale ringvirkninger av petroleumsnæringen. Arbeidet bygger videre på det arbeidet Menon i 2019 utførte for Norsk olje og gass. Rapporten viser at petroleumsnæringens aktivitet understøtter 180 000 årsverk i 2019, tilsvarende 205 000 sysselsatte. Næringen hadde verdiskapingseffekter (inklusive ringvirkninger) på nærmere 600 milliarder kroner, noe som resulterte i en samlet skatteeffekt på om lag 310 milliarder kroner. I tillegg er det utarbeidet elleve fylkesrapporter.

Her kan du lese Menons hovedrapport, og under finner du fylkesrapportene.

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo