skip to Main Content

Sammenlikning av vareutvalget i svensk og norsk dagligvare

Sammenlikning av vareutvalget i svensk og norsk dagligvare

Menon har i denne rapporten sammenliknet matvareutvalget i norsk og svensk dagligvare. Analysene bygger på data hentet inn fra NorgesGruppen og Axfood.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Erland Skogli, Torbjørn Bull Jenssen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo