skip to Main Content

Samfunnsnytten av Redningsselskapets virksomhet

Samfunnsnytten av Redningsselskapets virksomhet

Denne rapporten er skrevet av Menon Economics på vegne av Redningsselskapet. Den belyser ulike aspekter ved samfunnsnytten av Redningsselskapets virksomhet, derunder samfunnsnytten av redningsaktiviteten, merkostnadene ved en hypotetisk statlig overtakelse, verdien av de frivillige bidragene og behovet for styrking av sjøsikkerheten i Norge. Rapporten er en oppdatering av en tilsvarende rapport, som Menon skrev for Redningsselskapet i 2012.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Rasmus Bøgh Holmen, Aase Rangnes Seeberg, Caroline Wang Gierloff

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo