skip to Main Content

Ringvirkningsanalyse av reiselivsutviklingen i barmarksesongen i Trysil 2011 og Scenario 2020

Ringvirkningsanalyse av reiselivsutviklingen i barmarksesongen i Trysil 2011 og Scenario 2020

Ringvirkningsanalyse av reiselivsutviklingen i barmarksesongen i Trysil 2011 og Scenario 2020″. I rapporten gjør vi en analyse av ringvirkninger av reiselivet i barmarksesongen 2011 og med gitte forutsetninger analyseres reiselivsutviklingen fram mot scenario 2020.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Destinasjon Trysil og er konfidensiell.

Språk: Norwegian
År: 2011
Forfatter: Sveinung Fjose

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo