skip to Main Content

Helsemyggordningen: Et virkemiddel for å stimulere til helseinnovasjon

Helsemyggordningen: Et virkemiddel for å stimulere til helseinnovasjon

På oppdrag av Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster og Nansen Neuroscience Network har Menon kartlagt konsekvensene av en helsemyggordning, utformet etter mønster av oljemyggordningen. Helsemyggordningen vil innebære at helseinnovatører som ikke er i skatteposisjon – og som dermed ikke får skattefradrag for sine innovasjonskostnader – får en kontantutbetaling som tilsvarer skattefradraget. Skattegjelden vil måtte tilbakebetales når selskapene kommer i skatteposisjon. Helsemyggordningen må utformes på en måte som tar høyde for inngjerdingsproblematikken og hindrer misbruk av ordningen.

Den primære begrunnelsen for ordningen er det lange tidsperspektivet og risikoen knyttet til helseinnovasjon. Ordningen vil bidra til at flere helseinnovatører kommer seg over dødens dal og lykkes med å kommersialisere sine produkter eller teknologier. Dessuten innebærer flere nye medikamenter og helseteknologier betydelige samfunnsgevinster i form av styring av helseklyngen, økt konsumentoverskudd og generelle samfunnsgevinster av bedret helse i befolkningen.

Språk: Norwegian
År: 2013
Forfatter: Rasmus Bøgh Holmen, Erik W. Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo