skip to Main Content

Ringvirkningsanalyse for Narvik

Ringvirkningsanalyse for Narvik

I denne rapporten har vi gjort en beregning av sysselsettings- og skattevirkninger av reiselivsvirksomheten i Narvik-regionen. I tillegg er det gjort beregninger for hvor store ringvirkninger reiselivet har for andre næringer som handel, bygg/anlegg osv. Cruisetrafikk er et viktig satsingsområde for reiselivet i Narvik, og det er i rapporten også gjort beregninger for hvor stor meromsetning ett cruiseanløp til vil generere.

Rapporten er gjennomført på vegne av Futurum AS.

Språk: Norwegian
År: 2011
Forfatter: Sveinung Fjose

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo