skip to Main Content

Ringvirkninger av reiselivet i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen

Ringvirkninger av reiselivet i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen

Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til bygg- og anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere hvor store inntekter tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper og hvilke aktører som tjener penger på disse. Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange tilreisende som både bor på hoteller, campingplasser og hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, kultur, byggevarer og mye annet. Ifølge Menons beregninger skaper tilreisendes forbruk en direkte omsetning 1,17 milliarder kroner i storregionen Gjøvik – Hadeland – Ringerike. Den direkte omsetningen fører til en videre omsetning på 320 millioner kroner hos underleverandører i området. Våre beregninger tilsier at den reiselivsrelaterte omsetningen tilsvarer 1163 arbeidsplasser i storregionen. Størst omsetning tilfaller bygg- og anleggsbransjen, mens overnattingsbransjen sysselsetter flest på bakgrunn av tilreisende.

Språk: Norwegian
År: 2014
Forfatter: Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo