skip to Main Content

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme

Rapporten kartlegger markedet for opplevelsesturisme i fire europeiske land; Tyskland, Nederland, UK og Italia. Hensikten med rapporten er å kartlegge distribusjonskanaler for nisjeprodukter innenfor opplevelsesturisme, og kartlegge hvordan produktet bør tilrettelegges for å tilfredsstille segmentets behov. I rapporten er det utviklet en prosess den enkelte leverandør kan gå gjennom for å finne sitt segment, riktig formidlingskanal, marked, målgruppe og pakkesammensetning.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra NCE Tourism – Fjord Norway og Arena Innovative Opplevelser.

Språk: Norwegian
År: 2011
Forfatter:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo