skip to Main Content

Ny bankregulering – konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet

Ny bankregulering – konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet

Menon Business Economics viser i en scenarioanalyse hvordan en særnorsk bankregulering i Norge kan ha motsatt effekt av det som er intensjonen hos norske myndigheter. Vi kvantifiserer hvordan økt markedsandel for filialer av utenlandske banker og obligasjonsfinansering vil forsterke de negative effektene på investeringer og produksjon i Norge dersom vi får nye internasjonale nedgangskonjunkturer.

Språk: Norwegian
År: 2014
Forfatter: Gjermund Grimsby, Heidi Ulstein, Rasmus Bøgh Holmen, Øystein S. Sørvig

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo