skip to Main Content

Modell for fellesgodefinansiering i Oppdal

Modell for fellesgodefinansiering i Oppdal

I fellesgodemodellen tar Menon utgangspunkt i den faktiske verdiskapningen i de ulike næringene som tjener penger på reiselivet i Oppdal. Vi har innlemmet ulike næringer, Oppdal kommune, utbyggere og hytteeiere i modellen. Modell er svært fleksibel i forhold til ambisjonsnivå og fordeling av kostnader og er et nyttig verktøy for å samordne ulike interesser på en turistdestinasjon. Modellen for fellesgodefinansiering kan betraktes som nybrottsarbeid og pilotprosjekt, da det i Norge enda ikke er etablert en felles modell eller standard.

Språk: Norwegian
År: 2013
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo