skip to Main Content

Prognoser for maritim næring per september 2021

Menon har gjennom mange år utarbeidet den årlige maritime verdiskapningsrapporten som publiseres av Maritimt Forum i begynnelsen av kalenderåret. Som følge av koronapandemien ønsket Maritimt Forum i august 2020 en oppdatering av prognosene for den maritime næringen basert på utviklingen i situasjonsbildet den gang. Disse prognosene er nå oppdatert per september 2021. Sammenlignet med i august 2020, viser det seg at aktiviteten i maritim næring falt mindre i 2020 enn vi trodde for et år siden, og opphentingen i 2021 ser også ut til å bli bedre, spesielt for rederier og utstyrsprodusenter. Sensitiviteten for koronapandemiens vei tilbake mot normalen varierer imidlertid mellom segmentene i den maritime næringen.

På generelt grunnlag har vi i denne rapporten konkludert med at det er norsk verftsindustri og norske cruise- og offshorerederier i maritim næring som har blitt rammet hardest av koronapandemien og tilhørende oljeprisfall.

Rapporten fra Menon kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo