Skjermbilde 2015 01 22 Kl. 07.31.37

Ny studie om konkurranseevne og bruk av høyt utdannet arbeidskraft i næringslivet

I denne rapporten ser Menon nærmere på forholdet mellom konkurranseevne og økt bruk av akademikere i norsk og utenlandsk næringsliv.
Studien viser en tydelig positiv samvariasjon mellom veksten i næringenes bruk av akademikere på den ene siden og vekst i produktivitet og konkurranseevne på den andre siden. En stor del av rapporten er viet internasjonale sammenligninger av utdanningsgrad og produktivitet i konkurranseutsatte næringer. Norsk næringsliv har gjennomgående en større andel ansatte med høy utdanning enn det vi finner i land det er naturlig å sammenligne med. Vi finner tegn til at norske tjenestenæringer med høy vekst i andelen sysselsatte med høy utdanning, sett opp mot andre land, også har økt sin internasjonale konkurranseevne. Tjenestenæringene er store næringer som gradvis blir mer konkurranseutsatt.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

For spørsmål eller kommentarer kontakt Leo Grünfeld.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo