skip to Main Content

Ny studie om konkurranseevne og bruk av høyt utdannet arbeidskraft i næringslivet

I denne rapporten ser Menon nærmere på forholdet mellom konkurranseevne og økt bruk av akademikere i norsk og utenlandsk næringsliv.
Studien viser en tydelig positiv samvariasjon mellom veksten i næringenes bruk av akademikere på den ene siden og vekst i produktivitet og konkurranseevne på den andre siden. En stor del av rapporten er viet internasjonale sammenligninger av utdanningsgrad og produktivitet i konkurranseutsatte næringer. Norsk næringsliv har gjennomgående en større andel ansatte med høy utdanning enn det vi finner i land det er naturlig å sammenligne med. Vi finner tegn til at norske tjenestenæringer med høy vekst i andelen sysselsatte med høy utdanning, sett opp mot andre land, også har økt sin internasjonale konkurranseevne. Tjenestenæringene er store næringer som gradvis blir mer konkurranseutsatt.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

For spørsmål eller kommentarer kontakt Leo Grünfeld.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo