skip to Main Content

Muligheter for urban industrialisering i Oslo

På oppdrag for Oslo kommune har Menon Economics analysert muligheter for industriutvikling i Oslo kommune. Dette innebar en gjennomgang av den eksisterende industrinæringen i kommunen og hva som er de positive effektene ved industri i en moderne by. Videre har vi vurdert fordeler og ulemper ved ulike typer industri og sett på Oslos konkurransefortrinn og Oslos barrierer for industrivirksomhet og nyetablering av industri. Til slutt gir vi en rekke anbefalinger til Oslo kommune om hvilken type industri man bør satse på, samt ulike virkemidler for tilrettelegging av en industriell satsing i byen.

Hele rapporten fra Menon kan lastes ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo