skip to Main Content

Menon er bekreftet partnerinstitutt i World Economic Forum’s Global Competitiveness og Benchmarking Nettverk i 2017

Menon er bekreftet som nytt partnerinstitutt til World Economic Forum’s Global Competitiveness og Benchmarking Nettverk i 2017.

The Global Competitiveness Report (GCR) er en årlig rapport utgitt av World Economic Forum. Rapporten rangerer over 130 økonomier fra hele verden. The Global Competitiveness Index integrerer både makroøkonomiske og mikro/forretningsmessige aspekter av konkurranseevne i en enkelt indeks. I 2016/2017 ble Norge rangert med verdens 11. mest konkurransedyktige økonomi. Det er en plass foran vårt skandinaviske naboland Danmark, men bak Finland (10) og Sverige (6). Sveits ble rangert på førsteplass, etterfulgt av Singapore og USA.

Menon vil ha ansvar for å gjennomføre den norske delen av «Executive Opinion Survey». Undersøkelsen omfatter et representativt utvalg av næringslivsledere i Norge og dataen Menon samler inn vil være avgjørende for Norges plassering på årets ranking. Resultatene blir brukt av internasjonale selskaper, politikere og andre beslutningstakere verden over når de vurdere konkurransekraften og styrker/svakheter ved et lands forretningsmiljø.  Totalt har antall respondenter globalt økt hvert år og i 2016 besvarte mer enn 14 500 ledere i 138 land undersøkelsen.

Er du næringslivsleder og har mulighet til å bidra i undersøkelsen? Send en mail til Christian@menon.no

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo