skip to Main Content

Menon med samarbeidspartnere rangert som beste leverandør til kvalitetssikringsavtalen med Finansdepartementet

Menon Economics har i samarbeid med Holte Consulting og A2-Norge fått tildelt den prestisjefylte rammeavtalen med Finansdepartementet på kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Det var åtte konstellasjoner som leverte tilbud. Menon med samarbeidspartnere ble rangert som nr 1, best på både kompetanse og oppgaveforståelse.

Oppdraget er å kvalitetssikre store statlige investeringsprosjekter med en anslått investeringskostnad på over 1 milliard kroner. For digitaliseringsprosjekter er terskelen satt til 300 millioner kroner. Oppdraget inkluderer kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i Regjeringen om å starte forprosjekt (KS1) og kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuelt vedtak om bevilging i Stortinget (KS2). Inkludert i dette er også gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser, usikkerhetsanalyser og estimering, samt prosjektstyring.

Vi takker Finansdepartementet for tilliten og gleder oss til fire nye år!

For spørsmål eller kommentarer, kontakt Managing partner Heidi Ulstein.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo