Sammenslaing

Menon har utredet en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Menon har på vegne av Trøndelag Reiseliv utredet en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim. Vi har både vurdert hva en eventuell sammenslåing vil bety for reiselivsaktører i Trøndelag og hva som vil være hensiktsmessig drifts- og inntektsmodell, eierskap og styring for et eventuelt nytt selskap.

Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv er henholdsvis destinasjonsselskap og landsdelsselskap og befinner seg på ulike nivå i organisasjonsapparatet. Samtidig har organisasjonene likheter i formål, kompetanse og oppgaver. Menons konklusjon er at det er større fordeler enn ulemper knyttet til sammenslåing, gitt at man klarer å organisere det nye selskapet på en hensiktsmessig måte. Vi foreslår at det nye selskapet tre adskilte virksomhetsområder med ulike finansieringsmodeller.

Profil Trøndelag – Fellesgoder for hele landsdelen
Næring Trøndelag – tjenester for medlemsbedrifter i Trondheim
Prosjekt Trøndelag – salg av tjenester til bedrifter og destinasjonsselskap

Vi mener at offentlige midler til fellesgoder skal gå til Profil Trøndelag, inntekter fra medlemsbedrifter i Trondheim går til Næring Trondheim, mens Prosjekt Trondheim finansieres av inntekter knyttet til hvert prosjekt.

Trykk her for å laste ned rapporten.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo