skip to Main Content

Menon bidrar til bedre havforvaltning

I samarbeid med forskere fra Sverige og Finland har medarbeidere i Menon utviklet metoder som kan benyttes for bedre kyst- og havforvaltning. Rapporten viser hvordan bruk av en økosystemtjeneste-basert tilnærming kan gi bedre marine forvaltningsplaner.
Rapporten kan leses her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo