skip to Main Content

Menon ansetter Tom Colbjørnsen

Menon fortsetter satsingen på strategi og ledelse i offentlig sektor, og har ansatt Tom Colbjørnsen som assosiert partner.
Tom har nylig avsluttet en periode på åtte år som rektor ved BI. Ved siden av å være assosiert partner i Menon er han professor i organisasjon, ledelse og strategi ved BI.
Han er blant landets ledende forskere og konsulenter innen strategi og ledelse, og har gjennom erfaringen som rektor på BI betydelig praktisk erfaring som toppleder.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo