2020 69 2

Kartlegging av kultursektorens erfaringer med koronakrisen og perspektiver på fremtiden

Menon Economics og BI: Centre for Creative industries (BI:CCI) har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført to spørreundersøkelser til individer og bedrifter/organisasjoner innen kunst- og kulturfeltene litteratur, kunst, scenekunst og museum og kulturarv. Til sammen har over 3 000 individer og nærmere 1000 bedrifter og organisasjoner besvart spørreundersøkelsene, og det er dermed trolig den mest omfattende undersøkelsen i sektoren i nyere tid. Med utgangspunkt i denne kartleggingen vil vi kunne vurdere hvor sterkt kultursektoren og de ulike bransjene er rammet av koronakrisen.

Henholdsvis 76 og 78 prosent av individene og organisasjonene/bedriftene som har besvart spørreundersøkelsene våre har opplevd et inntektstap siden 12. mars. Koronakrisen har også medført nye digitale løsninger for inntjening, men disse mulighetene virker i liten grad å ha kompensert for inntektstapet til aktørene. Regjeringen har iverksatt en rekke kompenserende tiltak, hvorav noen er spesielt rettet mot kultursektoren, men de fleste er generiske og retter seg mot alle, uavhengig av næring. Tiltakene har i liten grad å være brukt av individene. Krisen medfører et inntektstap på rundt 45 prosent av forventede inntekter fra kunst- og kulturfeltene i 2020. Skuespillere, dramatikere, sceneinstruktører osv., anslår høyest[1] gjennomsnittlig inntektstap, på 58 prosent, mens forfattere o.l. anslår i snitt et tap på 30 prosent.

Rapporten kan du lese her.

[1] Vi har ikke anslag på dette for musikkbransjen, siden spørreundersøkelsen for MIR og Kulturrådet ble sendt ut før det ble åpnet for arrangementer med inntil 50 personer.
Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo