skip to Main Content

Helseindustrien eksporterer for 20 milliarder kroner

For første gang i Norge har de toneangivende aktørene innen helseindustrien gått sammen for å utarbeide en rapport hvor målet er å beskrive hele helsenæringen i tall. Det vil si hele verdikjeden, både de private og de offentlige aktørene. De viktigste resultatene er:

  • Sterk omsetningsvekst i 2015 – 11 prosent
  • Overraskende høy eksport – 20 milliarder kroner
  • Langt større FoU-innsats fra helsenæringen enn tidligere kjent – minst 2,5 milliarder kroner

Rapportens hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping. Næringens bidrag i form av samfunnsøkonomisk verdi for innbyggere og helsevesen er trolig enda større enn verdiskapingsbidraget.

I denne rapporten ser vi først og fremst fremover. Det er fortsatt nok av utfordringer for den norske velferdsstaten. Mange vil til og med hevde at utfordringene knyttet til eldrebølge og folkesykdommer som kreft og demens gir større utfordringer enn noensinne de neste tiårene, særlig i lys av den økonomiske utviklingen. Det er nettopp her helsenæringen kan representere en dobbel mulighet for Norge: Mens inntekter fra flere andre store næringer i Norge vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en av de aller største med utgangspunkt i et sterkt voksende globalt marked. Samtidig kan næringen bli et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene de neste tiårene.

Rapporten Verdiskaping i helsenæringen ble presentert og overlevert næringsminister Monica Mæland på NHOs frokostseminar om helsenæringen 13. mai.

En kort presentasjonen av rapporten kan lastes ned her.

Rapporten i sin helhet er tilgjengelig her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo